ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวรับสมัครงาน)

| ดาวน์โหลดใบสมัครงาน |

12/02/62
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าอบรม "โครงการอบรมผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย และดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4"  
31/01/62
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 36.1/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
31/01/62
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 36/2562 เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์การให้ทุนการศึกษา หลักสูตร เภสัชศาสตร์บัณฑิต
24/01/62
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รับสมัครงานด่วน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
18/01/62
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 18/2562 เรื่อง แจ้งกำหนดการวันสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
18/01/62
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 17/2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การให้ทุนการศึกษา หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต
02/01/62
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 02/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ จำนวน 12 อัตรา


    คำสั่ง / ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

01/02/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 14/2561 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
26/01/61
ประกาศเจตนารมย์การต้อต้านทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2560
บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ