ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวรับสมัครงาน)

14/01/62
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ จำนวน 12 อัตรา 


    คำสั่ง / ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

01/02/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 14/2561 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
26/01/61
ประกาศเจตนารมย์การต้อต้านทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2560
บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ