ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวรับสมัครงาน)

16/02/67
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 
14/02/67
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567
13/02/67
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง แจ้งกำหนดการวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
13/02/67
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง แจ้งกำหนดการวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
12/02/67
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จำนวน 11 อัตรา
08/02/67
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
05/01/67
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ จำนวน 24 อัตรา


บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ