ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวรับสมัครงาน)

17/09/62
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคลากร ด่วน!!! 
10/09/62
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคลากร ด่วน!!!
09/08/62
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 230/2562 เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์การให้ทุนการศึกษาแพทย์ หลักสูตรเฉพาะทางด้านการแพทย์
31/07/62
ขอยกเลิก "โครงการอบรมผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5"
12/07/62
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 212/2562 เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแพทย์ หลักสูตรเฉพาะทางด้านการแพทย์
04/07/62
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคลากร ด่วน!!!
25/06/62
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 193/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 4 อัตรา
25/06/62
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 192/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 6 อัตรา
14/06/62
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคลากร ด่วน!!!
07/06/62
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 184/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรม "โครงการอรมผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4"


    คำสั่ง / ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

01/02/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 14/2561 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
26/01/61
ประกาศเจตนารมย์การต้อต้านทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2560
บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ