ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวรับสมัครงาน)

08/08/65
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา 
05/08/65
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ จำนวน 1 อัตรา
26/07/65
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 7 อัตรา
05/07/65
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา
30/06/65
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง ทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
06/06/65
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง ทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร


    คำสั่ง / ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ