ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวรับสมัครงาน)

16/03/63
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมงาน ด่วนมาก 
13/03/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
06/03/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 72/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
06/03/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 44/2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 4 อัตรา
14/02/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 35/2563 เรื่อง แจ้งกำหนดการวันสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
07/02/63
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จำนวน 11 อัตรา
14/01/63
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ จำนวน 12 อัตรา


    คำสั่ง / ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

01/02/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 14/2561 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
26/01/61
ประกาศเจตนารมย์การต้อต้านทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2560
บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ