ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวรับสมัครงาน)

03/11/65
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่เวชระเบียน จำนวน 2 อัตรา ด่วนมาก 
09/09/65
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
26/08/65
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์รถทั่วไป (พนักงานขับรถ) จำนวน 2 อัตรา
23/08/65
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง พนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
08/08/65
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
05/08/65
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ จำนวน 1 อัตรา


บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ