ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวรับสมัครงาน)

01/04/62
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 119/2562 เรื่อง การเปิดให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562  
21/03/62
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 102/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
20/03/62
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 100/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ "โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562"
13/03/62
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 92/2562 เรื่อง การจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
12/03/62
รับสมัครด่วน!!! ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
08/03/62
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 91/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
06/03/62
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 85/2562 เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
05/03/62
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 84/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ "โครงการอบรมผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 4
25/02/62
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 75/2562 เรื่อง แจ้งกำหนดการวันสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
25/02/62
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 74/2562 เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
12/02/62
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าอบรม "โครงการอบรมผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย และดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4"
31/01/62
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 36.1/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
31/01/62
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 36/2562 เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์การให้ทุนการศึกษา หลักสูตร เภสัชศาสตร์บัณฑิต
24/01/62
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รับสมัครงานด่วน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
18/01/62
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 18/2562 เรื่อง แจ้งกำหนดการวันสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
18/01/62
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 17/2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การให้ทุนการศึกษา หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต
02/01/62
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 02/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ จำนวน 12 อัตรา


    คำสั่ง / ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

01/02/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 14/2561 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
26/01/61
ประกาศเจตนารมย์การต้อต้านทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2560
บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ