ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวรับสมัครงาน)

09/07/67
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแพทย์ หลักสูตรเฉพาะทางด้านการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวน 16 ทุน 
26/06/67
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้ และหัวหน้างานทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
26/06/67
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานคลินิกพิเศษ (Premium Clinic)
18/06/67
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
13/06/67
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
28/05/67
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ประจำแผนก ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
28/05/67
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้างานคลินิกพิเศษ (Premium clinic) จำนวน 1 ตำแหน่ง
21/05/67
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
20/05/67
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
03/05/67
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง นักเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
03/05/67
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง ทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา


บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ