แผนที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

198 หมู่ 1 ถ.บ้านแพ้ว-พระประโทน ต.บ้านแพ้ว

อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

 โทรศัพท์. 034-419555