แผนกสุขภาพใจ

Doctor

นพ.จิรัฏฐ์ธาร ลุยศิริโรจนกุล
จิตแพทย์

Doctor

นพ.ชัยวัฒน์ พานทอง
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

Doctor

พญ.พิรญาณ์ ศรีสุขมั่งมี
จิตแพทย์