โครงการในอนาคต

  • โครงการสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุ และโรคหัวใจ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)


  • โครงการสร้างอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)


  • โครงการสร้างอาคารศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)


  • โครงการสร้างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาเกษตรพัฒนา ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร


  • โครงการสร้างห้องรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)


  • โครงการปรับปรุง CENTRAL LAB โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

รู้จักเรา