ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

.
31/01/60
ประกาศ เรื่อง ซ่อมเครื่องตรวจขั้ว/จอประสาทตา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จักษุประสานมิตร

23/01/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร ลาไส้เล็กส่วนต้น และลาไส้ใหญ่ แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จานวน 1 ชุด

23/01/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จัดซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเพื่อฟื้นคืนชีพ จำนวน 7 ชุด

23/01/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จัดซื้อเครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 7 เครื่อง

23/01/60
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 งาน

23/01/60
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 งาน

23/01/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED (Tube) 2,885 หลอด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23/01/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17/01/60
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง จำนวน 1 ชุด

11/01/60
ประกาศ เรื่อง ซื้อหุ่นจำลองการฝึกตรวจมะเร็งเต้านม จำนวน 16 ชุด

11/01/60
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตต่อเนื่องแบบพกพา 1 เครื่อง

11/01/60
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าชนิด 3 ช่องสัญญาณ แบบพกพาติดตัว จำนวน 1 เครื่อง

10/01/60
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างอาคารหอพักเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้้้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | รายละเอียดและคุณลักษณะ

04/01/60
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ | โครงการประกวดราคา

02/01/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ :ค่าติดตั้งระบบสารสนเทศโรงพยาบาล จำนวน 1 ระบบ

30/12/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED (Tube) 2,885 หลอด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ | โครงการประกวดราคา

28/12/59
ประกาศ เรื่อง ซ่อมเครื่องส่องปอดและหลอดลมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง

27/12/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ

19/12/59
ประกาศ ฉบับที่ 78/2559 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 2 รายการ

19/12/59
ประกาศ ฉบับที่ 77/2559 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง (รอบที่ 2)

16/12/59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จัดซื้อหลอดไฟ LED (tube) จานวน 2,885 หลอด พร้อมติดตั้ง

16/12/59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จ้างติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร จานวน 1 ระบบ

16/12/59
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 1 งาน

15/12/59
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร จำนวน 1 งาน

08/12/59
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร จำนวน 1 งาน

07/12/59
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก 2 หลัง จำนวน 1 งาน

07/12/59
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก 2 หลัง จำนวน 1 งาน

07/12/59
ประกาศ เรื่อง จ้างติดตั้งกันสาดและเหล็กดัดรอบอาคาร จำนวน 1 งาน

29/11/59
ประกาศ เรื่อง จ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนไม้อัดยาง จำนวน 1 งาน

24/11/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง (รอบที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ | โครงการประกวดราคา

24/11/59
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ

23/11/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด

23/11/59
ประกาศ เรื่อง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้้า

23/11/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องไตเทียมแบบมาตรฐาน จำนวน 11 เครื่อง 2.เครื่องไตเทียมแบบ Online Hemodiafiltration (OHDF) จำนวน 1 เครื่อง วันละ 3 รอบ ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน (รอบที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ | โครงการประกวดราคา
23/11/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง

18/11/59
ยกเลิกประกาศ ประกวดซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18/11/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อด้ามสลายต้อกระจก จำนวน 10 ด้าม

14/11/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อของที่ระลึกงานตรวจสุขภาพ จำนวน 1 รายการ

14/11/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อSwitch สำหรับระบบ Network ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 รายการ

14/11/59
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นห้องประชุม จำนวน 1 งาน

14/11/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อServer Report โปรแกรม EMR Soft จำนวน 1 รายการ

11/11/59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ:ซื้อปั๊มลม จำนวน 1 ชุด

10/11/59
ประกาศ เรื่อง จ้างเปลี่ยนระบบปรับอากาศจากระบบน้าเป็นระบบลม จ้านวน 1 งาน

08/11/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ยจำนวนประมาณ 365,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้างจำนวน 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08/11/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อในเลือดแบบอัตโนมัติ (Hemo Culture) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สำหรับผู้ใหญ่จำนวนประมาณ 6,000 ขวด และสำหรับเด็กจำนวนประมาณ 3,000 ขวด ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08/11/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่อง Server สำหรับจัดเก็บภาพและ Run Application จำนวน 1 เครื่อง

08/11/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพรังสี ระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง

04/11/59
ประกาศ เรื่อง งานจ้างเพิ่มเติมระบบท่อส่งลมเครื่องปรับอากาศ จานวน 1 งาน

04/11/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องฟอกไต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02/11/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ

26/10/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อชุดออกวีดีทัศน์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ

20/10/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อ Main Switch,UPSและตู้ Rack จำนวน 5 รายการ

19/10/59
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องไตเทียมแบบมาตรฐาน จำนวน 11 เครื่อง วันละ 3 รอบ 2.เครื่องไตเทียมแบบ Online Hemodiafiltration (OHDF) จำนวน 1 เครื่อง วันละ 3 รอบ ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19/10/59
ประกาศ เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องเตรียมน้ำบริสุทธิ์ ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 งาน

19/10/59
ประกาศ เรื่อง จ้างทำผ้าม่านปรับแสง จำนวน 1 งาน

19/10/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องมือกายภาพ จำนวน 4 รายการ

19/10/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ

19/10/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อรถเข็นเปลนอนสแตนเลส จำนวน 6 คัน

14/10/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ยจำนวนประมาณ 365,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้างจำนวน 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างเอกสารประกวดราคา | ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ | ตารางราคากลาง | โครงการประกวดราคา

13/10/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อในเลือดแบบอัตโนมัติ (Hemo Culture) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สำหรับผู้ใหญ่จำนวนประมาณ 6,000 ขวด และสำหรับเด็กจำนวนประมาณ 3,000 ขวด ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างเอกสารประกวดราคา | ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ | ตารางราคากลาง | โครงการประกวดราคา

13/10/59
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องไตเทียมแบบมาตรฐาน จำนวน 11 เครื่อง วันละ 3 รอบ 2.เครื่องไตเทียมแบบ Online Hemodiafiltration (OHDF) จำนวน 1 เครื่อง วันละ 3 รอบ ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างเอกสารประกวดราคา | ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ | ตารางราคากลาง

07/10/59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : เครื่องไตเทียม

05/10/59
ประกาศ ตารางราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงอาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 10 เป็นโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร จำนวน 1 งาน (โดยวิธีพิเศษ)

05/10/59
ประกาศ ตารางราคากลางจัดซื้อเก้าอี้แถวพักคอย 4 ที่นั่ง จำนวน 30 ชุด (โดยวิธีพิเศษ)

04/10/59
ประกาศ เรื่อง จ้างออกแบบตกแต่งภายใน จำนวน 1 งาน

03/10/59
ประกาศ เรื่อง ซ่อมระบบปรับอากาศ ไตเทียม 1 จำนวน 1 งาน


หน้า  1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |

บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ