ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

01/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 39/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนงานวิสัญญี ชั้นที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
01/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 38/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงชุดผลิตอากาศอัดทางการแพทย์สำหรับเครื่องมือแพทย์และระบบทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
31/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 37/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องระบบน้ำไตเทียม จำนวน 1 งาน
30/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 35/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยการฉีดสีพร้อมชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
30/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 34/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเขียว จำนวน 1 เครื่อง
30/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 33/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเดินท่อน้ำเสียและงานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพผสมการบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/01/62
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนงานวิสัญญี ชั้นที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 31/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงชุดผลิตอากาศอัดทางการแพทย์สำหรับเครื่องมือแพทย์และระบบทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน
28/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 30/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ จำนวน 1 ชุด
28/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 29/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับเปิดศูนย์ทันตกรรมบ้านแพ้วพรีเมี่ยม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 28/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนงานวิสัญญี ชั้นที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จำนวน 1 งาน
25/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 27/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Switch สำหรับห้อง Server Backup อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 25/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ย จำนวนประมาณ 216,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 24/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ งานเดินท่อน้ำเสียและงานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพผสมการบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศ จำนวน 1 งาน
22/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 20/2562 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
21/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 19/2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
18/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 26/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ เลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 5,000 เลนส์ ระยะเวลา 12 เดือน
11/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 13/2562 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
11/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 14/2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเดินท่อน้ำเสียเชื่อมบรรจบเข้าถังบำบัดน้ำเสีย และการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพผสมการบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 11/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัด ปริมาณ โดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ย จำนวนประมาณ 261,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 12/2562 เรื่อง ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสารภายในบริเวณพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ร้านค้า
09/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 9/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตา ด้วยการฉีดสี Flurescein และ ICG ด้วยระบบเลเซอร์สแกน พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน 1 ชุด
09/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 8/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ ซื้อชุดเครื่องปั่นย่อยเนื้อเยื่อมดลูกผ่านทางหน้าท้อง และอุปกรณ์จัดท่าผ่าตัดแบบ Stir - up lithotomy จำนวน 1 ชุด
09/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 7/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงชุดผลิตอากาศอัดทางการแพทย์สำหรับเครื่องมือแพทย์และระบบทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน
09/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดจอวินิจฉัยภาพทางรังสีวิทยา สำหรับรังสีแพทย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 5/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด ชนิดวิเคราะห์ผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 4/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องยาง ที่ชั้น 3 อาคารการแพทย์ 4 ชั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาหลักห้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 3/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสารของอาคารสมเด็จย่า 2 พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ย จำนวนประมาณ 216,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า  1  |   ปี 2561  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |

บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ