ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

14/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 121/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสีที่ประมวลภาพด้วยระบบฟูลลี่ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 
14/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 120/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร รับน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น 4 ประตู จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
12/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 118/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 39,312 ครั้ง ระยะเวลาในการจ้าง 36 เดือน ณ ศูนย์ไตเทียมเจริญกรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 117/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 17,408 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 116/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำประตูบานเลื่อนชั้น 1 และ ชั้น 2 ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 115/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 25 แถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 114/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยพิเศษ ชั้นที่ 6 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 113/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อผ้าห่มผู้ป่วยสีขาว ขนาดกว้าง 60 นิ้ว ยาว 80 นิ้ว น้ำหนัก 32 ปอนด์/โหล จำนวน 2,000 ผืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 112/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินท่องานระบบท่อจ่ายแก๊สทางการแพทย์พร้อมติดตั้ง ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 111/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำห้องเก็บครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
04/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 110/2561 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร รับน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น 4 ประตู จำนวน 1 ชุด (รอบที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 109/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU CCU จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 108/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รอบอาคารศูนย์อุบัติเหตุ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 107/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ และแนวรั้วของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/05/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 106/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดกำเนิดแรงดันศักย์ไฟฟ้าสูง (INV/HV) สำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 104/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร รับน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น 4 ประตู จำนวน 1 ชุด (รอบที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/05/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 102/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 42 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/05/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 101/2561 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร รับน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น 4 ประตู จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/05/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 100/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ชุดทำแผลปลอดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนเฉลี่ย 406,182ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/05/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 98/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยพิเศษ ชั้นที่ 6 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/05/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 97/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนน้ำหนักขยะเฉลี่ย 160,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/05/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 95/2561 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียมแบบวัดค่าความเพียงพอในการฟอกเลือดชนิดมีเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/05/61
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยพิเศษ ชั้นที่ 6 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/05/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 94/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อในเลือดแบบอัตโนมัติ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สำหรับผู้ใหญ่จำนวนเฉลี่ย 6,000 ขวด สำหรับเด็กจำนวน 3,000 ขวด ระยะเวลาในการจัดซื้อ 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/05/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 93/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร รับน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น 4 ประตู จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/05/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 92/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยพิเศษ ชั้นที่ 6 อาคารศูนย์อุบัติเหตุ และโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน
16/05/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฉบับที่ 91/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 42 รายการ
11/05/61
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 17/2561 เรื่อง การจ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU CCU จำนวน 1 งาน ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 | บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานปรับปรุงแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU CCU | แบบแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU CCU
11/05/61
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 16/2561 เรื่อง การจ้างก่อสร้างงานก่อสร้าง ถนน คสล. รอบอาคารศูนย์อุบัติเหตุ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 | บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานปรับปรุงถนนรอบอาคารศูนย์อุบัติเหตุ 10 ชั้น | แบบถนน
11/05/61
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 15/2561 เรื่อง การจ้างก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ และแนวรั้วของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 1 งาน ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 | บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานปรับปรุงเขื่อนริมน้ำ และแนวรั้ว | แบบเขื่อนริมน้ำ และแนวรั้ว
11/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 90/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำห้องพักผู้ป่วยพิเศษ เป็นห้องตัวอย่าง จำนวน 1 ห้อง ที่ชั้น 6 ของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยพิเศษชั้น 6 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จานวน 1 งาน
11/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 89/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU CCU จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 88/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถนน คสล. รอบอาคารศูนย์อุบัติเหตุ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 87/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ และแนวรั้วของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 86/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถง 4 พนักพิง สีไม้จีบาโน่ ที่นั่งบุหนังเทียมสีน้ำตาล จำนวน 40 แถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 84/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าห่มผู้ป่วยสีขาว ขนาดกว้าง 60 นิ้ว ยาว 80 นิ้ว น้ำหนัก 32 ปอนด์ / โหล จำนวน 2,000 ผืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 83/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียมแบบวัดค่าความเพียงพอในการฟอกเลือดชนิดมีเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 82/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนน้ำหนักขยะเฉลี่ย 160,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/05/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การซื้อลิฟท์โดยสาร รับน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น 4 ประตู จำนวน 1 งาน | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร รับน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น 4 ประตู จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/05/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การจ้างงานก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ และแนวรั้วของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 1 งาน | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ และแนวรั้วของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/05/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การจ้างงานก่อสร้างถนน คสล. รอบอาคารศูนย์อุบัติเหตุ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนน คสล. รอบอาคารศูนย์อุบัติเหตุ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/05/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การจ้างก่อสร้างแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU, CCU จำนวน 1 งาน | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU, CCU จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 81/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนน คสล. รอบอาคารศูนย์อุบัติเหตุ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน
07/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 80/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ ก่อสร้างแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU, CCU จำนวน 1 งาน
04/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 79/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากรุผนังตะกั่ว เพื่อปรับปรุงขยายงานพื้นที่งานรังสีวินิจฉัย ชั้น 1 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 78/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดให้ออกซิเจนและข้อต่อ จำนวน 5 ตัว, ชุดดูดเสมหะ จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การซื้อผ้าห่มผู้ป่วยสีขาว ขนาดกว้าง 60 นิ้ว ยาว 80 นิ้ว น้ำหนัก 32 ปอนด์/โหล จำนวน 2,000 ผืน | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าห่มผู้ป่วยสีขาว ขนาดกว้าง 60 นิ้ว ยาว 80 นิ้ว น้ำหนัก 32 ปอนด์/โหล จำนวน 2,000 ผืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/05/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การซื้อ เครื่องไตเทียมแบบวัดค่าความเพียงพอในการฟอกเลือดชนิดมีเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 เครื่อง | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียมแบบวัดค่าความเพียงพอในการฟอกเลือดชนิดมีเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดเงื่อนไขการกำจัดขยะติดเชื้อ
03/05/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนน้ำหนักขยะเฉลี่ย 160,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนน้ำหนักขยะเฉลี่ย 160,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดเงื่อนไขการกำจัดขยะติดเชื้อ
02/05/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU CCU จำนวน 1 งาน
02/05/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนน คสล.รอบอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน
02/05/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 75/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ เหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 17,408 ครั้ง
30/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 74/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ ลิฟท์โดยสาร รับน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น 4 ประตู จำนวน 1 ชุด
30/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 73/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ ยูนิตทันตกรรม จำนวน 6 ชุด
30/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 72/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 42 รายการ
30/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 71/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ กำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนน้ำหนักขยะเฉลี่ย 160,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน
30/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 70/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ ผ้าห่มผู้ป่วยสีขาว ขนาดกว้าง 60 นิ้ว ยาว 80 นิ้ว น้ำหนัก 32 ปอนด์ โหล จำนวน 2,000 ผืน
30/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 69/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ และแนวรั้วโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน
30/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 68/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อในเลือดแบบอัตโนมัติ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวนเฉลี่ย 6,000 ขวด สำหรับเด็ก จำนวน 3,000 ขวด ระยะเวลาในการจัดซื้อ 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/04/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อลิฟท์โดยสาร รับน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น 4 ประตู จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาหลักห้า
30/04/61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 11/2561 การซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อในเลือดแบบอัตโนมัติ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวนเฉลี่ย 6,000 ขวด สำหรับเด็ก จำนวน 3,000 ขวด ระยะเวลาในการจัดซื้อ 12 เดือน
24/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 66/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 65/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 64/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์พิเศษ และกล้องส่องตรวจทางเดินท่อน้ำดีและตับอ่อน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/04/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีจำนวนน้ำหนักขยะติดเชื้อเฉลี่ยประมาณ 160,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน
17/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 63/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ เครื่องไตเทียมแบบวัดค่าความเพียงพอในการฟอกเลือดชนิดมีเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 เครื่อง
17/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 62/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าสำเร็จรูปพร้อมสกรีน จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 61/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เครื่องไตเทียมแบบวัดค่าความเพียงพอในการฟอกเลือดชนิดมีเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 เครื่อง
11/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 60/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่นอที่แบบซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง ระยะวลาเช่า 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 59/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/04/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 58.1/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จำนวน 28,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 57/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/03/61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2561 ชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 | ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 56/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดคุณลักษณะ
28/03/61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2561 การกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์พิเศษและกล้องส่องตรวจทางเดินท่อน้ำดี และตับอ่อน จำนวน 1 ชุด ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 | ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 55/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์พิเศษและกล้องส่องตรวจทางเดินท่อน้ำดี และตับอ่อน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดคุณลักษณะ
22/03/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดคุณลักษณะ
22/03/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์พิเศษและกล้องส่องตรวจทางเดินท่อน้ำดี และตับอ่อน จำนวน 1 ชุด | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์พิเศษและกล้องส่องตรวจทางเดินท่อน้ำดี และตับอ่อน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดคุณลักษณะ
22/03/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด
22/03/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์พิเศษและกล้องส่องตรวจทางเดินท่อน้ำดี และตับอ่อน
21/03/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ และแนวรั้วโรงพยาบาล จ้านวน 1 งาน
21/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 51/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 49/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 47/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 46/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 45/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 44/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19/03/61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2561 การเช่าเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 60 เดือน ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 | ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 42/2561 เรื่อง ประกวดรเช่าเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดคุณลักษณะ
19/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 41/2561 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดทำแผลปลอดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนเฉลี่ย 406,182 ชุด ระยะเวลา 365 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 40/2561 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลีน ขนาดเข็ม 30G ยาว 8 มลลิเมตร ชนิด 0.5 มิลลิลิตร แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนเฉลี่ย 252,736 ชิ้น ระยะเวลาในการจัดซื้อจำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 39/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องระบบสำรองก๊าซออกซิเจน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 36/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13/03/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเช่าเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอไรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 60 เดือน | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอไรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดคุณลักษณะ
13/03/61
เอกสารประกวดราคา เลขที่ 6/2561 จ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน | ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 38/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานสร้างอาคาร | แบบโครงการก่อสร้างห้องผ่าตัด ชั้น 4 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
12/03/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จานวน 1 เครื่อง
09/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 34/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจด้วยความดันบวก 2 ระดับ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 33/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิกพกพาติดตัวตลอด 72 ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานสร้างอาคาร | แบบโครงการก่อสร้างห้องผ่าตัด ชั้น 4 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
06/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 31/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 30/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงระบบพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการบริการรักษาพยาบาลรวมการบำรุงรักษาระบบ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 29/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอ Smart Signage Display พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน้า  1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |

บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ