ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

27/02/61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2561 การซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
26/02/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 25/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บำรุงระบบพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการบริการรักษาพยาบาลรวมการบำรุงรักษาระบบ จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2561
23/02/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ จานวน ๑ งาน
21/02/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
20/02/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 22.1/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561
14/02/61
ตารางแสดงราคากลาง ชื่อโครงการ จัดซื้อผ้าสาเร็จรูปพร้อมสกรีน จานวน 27 รายการ

14/02/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 21/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโครงเหล็กวางตู้ควบคุมตู้ฮาร์โมนิค ฟิลเตอร์ห้องเครื่อง อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/02/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 20/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานเสริมกำลังโครงสร้างเพื่อรองรับห้องเครื่อง MRI และ CT-Scan ของศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/02/61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2561 การขอซื้อ Ranibizumab inj 10 mg/ml จำนวน 210 amp.
09/02/61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2561 การซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลีนขนาดเข็ม 30G ยาว 8 มิลลิเมตร ชนิด 0.5 มิลลิลิตร แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนเฉลี่ย 252,736 ชิ้น ระยะเวลาในการจัดซื้อจำนวน 12 เดือน
09/02/61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2561 ชุดทำแผลปลอดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนเฉลี่ย 406,182 ชุด ระยะเวลา 365 วัน
07/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะ กรอ กะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

07/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ยจำนวนประมาณ 365,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

02/02/61
ร่างประกาศกระบอกฉีดยาอินซูลีน |ร่างประกวดราคากระบอกฉีดยาอินซูลีน |รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกระบอกฉีดยาอินซูลีน

02/02/61
ร่างประกาศชุดทำแผลปลอดเชื้อ |ร่างประกวดราคาชุดทำแผลปลอดเชื้อ |รายละเอียดเฉพาะชุดทำแผลปลอดเชื้อ

01/02/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 14/2561 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

26/01/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 13/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสารภายในบริเวณพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ร้านค้า

26/01/61
ตารางแสดงราคากลาง ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง

24/01/61
ประกาศฉบับที่ 12/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 |รายละเอียด

19/01/61
ประกาศฉบับที่ 9/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบการแจ้งเตือนอุณหภูมิตู้เย็นออนไลน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/01/61
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ยจำนวนประมาณ 365,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |รายละเอียดและเงื่อนไข

17/01/61
ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะ กรอ กระโหลกศรีษะความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ |เอกสารประกวดราคา

16/01/61
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดสว่านเจาะ กรอ กระโหลกศีรษะ ความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด

15/01/61
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสกู๊ปและผลิตวิดีทัศน์แนะนำโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/01/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อชุดสว่านเจาะ กรอ กะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด

10/01/61
ประกาศเรื่อง ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสารภายในบริเวณพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ร้านค้า

09/01/61
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลีนขนาดเข็ม ๓๐G ยาว ๘ มิลลิเมตร ชนิด ๐.๕ มิลลิลิตร จำนวน ๒๖๔,๙๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04/01/61
ประกาศ ฉบับที่ 02/2561 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 5,000 เสนส์ ระยะเวลา 12 เดือน

04/01/61
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดทำแผลปลอดเชื้อ จำนวน ๕๐๕,๗๕๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03/01/61
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ยจำนวนประมาณ 365,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

26/12/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

21/12/60
ประกาศฉบับที่ 89 /2560 เรื่องประกวดราคาซื้อชุดทำแผลปลอดเชื้อ จำนวน 505,752 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียด | แบบประเมินคุณภาพ

21/12/60
ประกาศฉบับที่ 88 /2560 เรื่องประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลีน ขนาดเข็ม 30G ยาว 8 มิลลิเมตร ชนิด 0.5 มิลลิลิตร จำนวน 264,900 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียด | แบบประเมินคุณภาพ

20/12/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์ความเร็วสูงพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

14/12/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI) ขนาด 1.5 T จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14/12/60
ประกาศฉบับที่ 85/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง ชุดทำแผลปลอดเชื้อ จำนวน 505,752 ชุด

14/12/60
ร่างประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง ชุดทำแผลปลอดเชื้อ จำนวน 505,752 ชุด | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดลักษณะ

13/12/60
ประกาศฉบับที่ 82/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง กระบอกฉีดยาอินซูลีนขนาดเข็ม 30G ยาว 8 มิลลิเมตร ชนิด 0.5 มิลลิเมตร

13/12/60
ร่างประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง กระบอกฉีดยาอินซูลีนขนาดเข็ม 30G ยาว 8 มิลลิเมตร ชนิด 0.5 มิลลิเมตร | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดลักษณะ | แบบประเมิน

06/12/60
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบรีด เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ยจำนวนประมาณ 365,000 กก. ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน | ร่างเอกสารประกวดราคา | รายละเอียด

06/12/60
ประกาศฉบับที่ 78/2560 ประกวดราคาจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม พับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 5,000 เลนส์ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียด

04/12/60
ตารางราคากลางจัดซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลีนขนาดเข็ม 30G ยาว 8 มิลลิเมตร ชนิด 0.5 มิลลิเมตร จำนวน 264,900 ชิ้น

04/12/60
ตารางราคากลางจัดซื้อชุดทำแผลปลอดเชื้อ จำนวน 505,752 ชุด

1/12/60
ประกวดราคาซื้อยา Metformin 500 mg.tablet /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) แผนกคลังยาและเวชภัณฑ์

28/11/60
ร่างประกวดราคาจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 5,000 เลนส์ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียด

28/11/60
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียด

17/11/60
ร่างประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียด

15/11/60
ประกวดราคาการเช่าเครื่องตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI) ขนาด 1.5 T จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียด

15/11/60
ประกวดราคาการเช่าเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียด

14/11/60
ตารางราคากลางเลนส์แก้วตาเทียม

09/11/60
การประมูลขยะรีไซด์เคิล ประจำปีงบประมาณ 2561 | ตารางราคากลาง

09/11/60
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาด 1.5 T จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | ตารางราคากลาง | คุณสมบัติผู้ประกวดราคา | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

09/11/60
ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | ตารางราคากลาง | คุณสมบัติผู้ประกวดราคา | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

08/11/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณ จานวนประมาณ10,000 เลนส์ ระยะเวลา 12 เดือน

09/11/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณ โดยมีน้าหนักผ้าเฉลี่ยจานวนประมาณ ๓๖๕,๐๐๐ กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง จานวน ๑๒ เดือน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) แผนกซักฟอก.....

08/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ใช้หลังคาสูงจำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

08/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/11/60
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 งบประมาณประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจด้วยคลื่น สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาด 1.5 T จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน

02/11/60
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 งบประมาณประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 36 เดือน

30/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบตราสัญลักษณ์และ แนวทางการใช้งานตราสัญลักษณ์สำหรับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/10/60
การประมูลขยะรีไซเคิลและเศษอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561

24/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงคลอด ระบบไฟฟ้า จำนวน 3 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/10/60
ตารางราคากลางรถพยาบาลฉุกเฉิน

20/10/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ จานวน 1 ชุด /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ศูนย์จักษุและต้อกระจก

20/10/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง/หน่วยงำน เจ้ำของโครงกำร โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน) สำขำหลักห้ำ

20/10/60
ตารางราคากลาง จ้างออกแบบตราสัญลักษณ์และแนวทางการใช้งานตราสัญลักษณ์ สาหรับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จานวน 1 งาน/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

12/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ศูนย์ความงาม(สาธร) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


11/10/60
รายละเอียดของรถยนต์ที่ต้องการเช่า รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ใช้หลังคาสูง จำนวน 6 คัน
เอกสารประกวดราคา คุณสมบัติผู้ประกวดราคา

10/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ยูนิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อ ด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัตโนมัติจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/10/60
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561


หน้า  1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |

บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ