ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

04/12/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 327/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน สำหรับแผนกกุมารเวชกรรมและ NICU (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/11/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 326/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนพร้อมอุปกรณ์ระบบดับเพลิง รวม 4 อาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/11/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 320/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงชุดผลิตอากาศอัดทางการแพทย์และระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ อาคารสมเด็จย่า 1 และ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/11/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 319/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จำนวน 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/11/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 318/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อสาย Handpiece (ด้ามสลายต้อกระจก) จำนวน 25 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/11/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 317/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ พร้อมวัดค่าก๊าซขณะดมยาสลบ สำหรับแผนกวิสัญญี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/11/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 316/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/11/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 314/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน สำหรับแผนกกุมารเวชกรรมและ NICU (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/11/62
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อสาย Handpiece (ด้ามสลายต้อกระจก) จำนวน 25 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/11/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 313/2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน สำหรับแผนกกุมารเวชกรรม และ NICU จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/11/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 312/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนพร้อมอุปกรณ์ระบบดับเพลิงรวม 4 อาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/11/62
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนพร้อมอุปกรณ์ระบบดับเพลิงรวม 4 อาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | บัญชีแสดงรายการปรับปรุงท่อเมนพร้อมอุปกรณ์ระบบดับเพลิงรวม 4 อาคาร | รายการปรับปรุงท่อเมนระบบดับเพลิง ท่อแยกเข้าตู้ดับเพลิง (Fire Hose Rack) ประจำชั้นภายในอาคาร | แบบเดินท่อและติดตั้งตู้ดับเพลิงอาคารสมเด็จย่า 1 | แบบเดินท่อและติดตั้งตู้ดับเพลิงอาคารสมเด็จย่า 2 | กำหนดงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง
06/11/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 310/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อเมนพร้อมอุปกรณ์ระบบดับเพลิงรวม 4 อาคาร จำนวน 1 งาน
04/11/62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนพร้อมอุปกรณ์ระบบดับเพลิงรวม 4 อาคาร จำนวน 1 งาน
04/11/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 303/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน สำหรับแผนกกุมารเวลกรรมและ NICU จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/11/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 302/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ พร้อมวัดค่าก๊าซขณะดมยาสลบ สำหรับแผนกวิสัญญี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/11/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 301/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงชุดผลิตอากาศอัดทางการแพทย์และระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ อาคารสมเด็จย่า 1 และ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดงาน | บัญชีแสดงรายการ
01/11/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 300/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 42 รายการ (รอบที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/10/62
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน สำหรับแผนกกุมารเวชกรรม และ NICU จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/10/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 296/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน สำหรับแผนกกุมารเวชกรรม และ NICU จำนวน 1 เครื่อง
28/10/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 294/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/10/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 291/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ สาย Hadpiece (ด้ามสลายต้อกระจก) จำนวน 25 เส้น
24/10/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 289/2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดทำแผลปลอดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนเฉลี่ย 140,800 ชุด ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/10/62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน สำหรับแผนกกุมารเวลกรรมและ NICU จำนวน 1 เครื่อง
18/10/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 287/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง
15/10/62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ พร้อมวัดค่าก๊าซขณะดมยาสลบ สำหรับแผนกวิสัญญี จำนวน 1 เครื่อง
11/10/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 281/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร | รายการประกอบแบบการก่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว 9 ชั้น | กำหนดงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง | แบบประกวดราคาก่อสร้าง
07/10/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 280/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง
07/10/62
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกอบ
03/10/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 273/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสาขาเกษตรพัฒนา ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/10/62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง
01/10/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 272/2562 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
23/09/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 268/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง สำหรับแผนกไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/09/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 266/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 42 รายการ (รอบที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/09/62
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 42 รายการ (รอบที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/09/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 260/2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 42 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/09/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 259/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/09/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 258/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ สำหรับแผนกวิสัญญี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/09/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 255/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 42 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/09/62
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 42 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/09/62
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ สำหรับแผนกวิสัญญี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/09/62
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/09/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 253/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสาขาเกษตรพัฒนา ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกอบ
05/09/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 251/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทำแผลปลอดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนเฉลี่ย 140,800 ชุด ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/09/62
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสาขาเกษตรพัฒนา ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกอบ
04/09/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 250/2562 เรื่อง การประมูลขยะรีไซเคิลและเศษอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563
04/09/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 245/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง สำหรับแผนกไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง
04/09/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 244/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชื่อโครงการ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ สำหรับแผนกวิสัญญี จำนวน 1 เครื่อง
04/09/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 243/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อในเลือดอัตโนมัติ สำหรับผู้ใหญ่จำนวนประมาณ 6,000 ขวด และ สำหรับเด็ก จำนวนประมาณ 3,000 ขวด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/09/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 242/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงสาขาเกษตรพัฒนา ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน
30/08/62
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทำแผลปลอดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนเฉลี่ย ๑๔๐,๘๐๐ ชุด ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/08/62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงสาขาเกษตรพัฒนา ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน
23/08/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 235/2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 42 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/08/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 233/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 7 ชั้น 8 และ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/08/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 228/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อในเลือดอัตโนมัติ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวนประมาณ 6,000 ขวด และสำหรับเด็ก จำนวนประมาณ 3,000 ขวด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/08/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 227/2562 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 42 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/07/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 209/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลัง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/07/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 206/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/07/62
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/06/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 201/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/06/62
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/06/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 199/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 7 ชั้น 8 และ ชั้น 9 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน
13/06/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 189/2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/06/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 188/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำแบบ CASSETTE สำหรับศูนย์จักษุและต้อกระจก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 187/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเก้าอี้อาร์มแชร์ จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 186/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสแตนชำระเงินอัตโนมัติ (Self Payment) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 185/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเอกซเรย์ภายนอกช่องปาก ระบบดิจิตอลแบบ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 12 เดือน สำหรับแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 183/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมแผนกพัฒนาการ (ใหม่) ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 182/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ใช้หลังคาสูง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/05/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 181/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาเจริญกรุง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/05/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 180/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ตึก 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 178/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/05/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 178/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับห้องผ่าตัด และวิสัญญี ตึก 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/62
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/05/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 176/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอบ้านแพ้ว จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/05/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 175/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/05/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 173/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาเจริญกรุง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/05/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 172/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาเจริญกรุง จำนวน 1 งาน
21/05/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 171/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำชั้นสแตนเลสแบบ 4 ชั้น สำหรับห้องผ่าตัด จำนวน 19 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 169/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโรงเข้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 168/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสะแก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 167/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมเพื่อใช้ในการผ่าตัดจี้ห้ามเลือด และเชื่อมปิดหลอดเลือด สำหรับห้องผ่าตัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 166/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ TOSHIBA ของอาคารสมเด็จย่า 1 และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ระยะเวลา 1 ปี (วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/05/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 165/2562 เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ใช้หลังคาสูง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/05/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 164/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ เช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ใช้หลังคาสูง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน
16/05/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 163/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมชนิดไม่สัมผัสตา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/05/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 162/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลขนาดใหญ่ (Ambulance Vehicle) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/05/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 161/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีปริมาณน้ำหนักขยะเฉลี่ย 160,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/05/62
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/05/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 160/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเกจ์ออกซิเจนติดหัวถังพร้อมเกจ์วัด (O2 Ragulater) จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 159/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ สำหรับแผนกหอผู้ป่วยหนัก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 154/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องปั่นย่อยเนื้อเยื่อมดลูกผ่านทางหน้าท้อง และอุปกรณ์จัดทำผ่าตัดแบบ Stir - up lithotomy จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/03/62
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 19/2562 การซื้อยาจำนวน 22 รายการ ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลววันที่ 28 มีนาคม 2562
28/03/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 111/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/04/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 150/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงชั้น 11 อาคาร TPI โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร กรุงเทพมหานคร เฉพาะส่วนงานวิศวรกรรมระบบประกอบแบบอาคาร ประกอบด้วย งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า งานวิศวกรรมระบบประปา-สุขาภิบาลและระบบดับเพลิง งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบท่อจ่ายแก๊สทางการแพทย์ และงานตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
26/04/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 149/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร เฉพาะส่วนงานวิศวกรรมระบบประกอบแบบอาคาร ประกอบด้วย งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร งานวิศวกรรมระบบประปา-สุขาภิบาลและระบบดับเพลิง งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
26/04/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 148/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจและออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง
26/04/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 147/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ จัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างอาคารที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ พื้นที่ประมาณ 4-5 ไร่
09/04/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 131/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมชนิดไม่สัมผัสตา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/03/62
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่....................... การซื้อยาจำนวน 22 รายการ ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ มีนาคม 2562
22/03/62
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาจำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/03/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยาจำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/03/62
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่................ การซื้อยาจำนวน 23 รายการ ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ มีนาคม 2562
14/03/62
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาจำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/03/62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อยา 23 รายการ
08/03/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 90/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุน 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/03/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 88/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 5,000 เลนส์ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/03/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 86/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยฟอร์มัลดิไฮด์ 2% จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 83/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์การนอนหลับเคลื่อนย้าย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 82/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 81.1/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนงานวิสัญญี ชั้นที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 81/2562 เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมชนิดไม่สัมผัสตา จำนวน 1 เครื่อง
27/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 79/2562 เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดันสำหรับแผนกกุมารเวชกรรมและ NICU จำนวน 1 เครื่อง
26/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 78/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุน 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง
25/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 72/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอลยี่ห้อ AGFA รุ่น CR85-X เลขที่เครื่อง 5095 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 71/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถนอน (Stretcher) สำหรับห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 70/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบท่อน้ำดีลงบ่อพักน้ำของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 69/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้อง MDB, Generator จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 68/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า (IABP) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 67/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค จำนวน 1 เครื่อง สำหรับห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 65/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินตู้เพิ่มเติมสำหรับห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 59/2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องปั่นย่อยเนื้อเยื่อมดลูกผ่านทางหน้าห้อง และอุปกรณ์จัดทำผ่าตัดแบบ Stir - up lithotomy จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 58/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยฟอร์มัลดิไฮด์ 2% จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/02/62
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเขียว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/02/62
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยการฉีดสี พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 57/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์การนอนหลับเคลื่อนย้าย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 56/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 54/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 53/2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงเอออร์ด้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 52/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานเฟอร์นิเจอร์ตู้ล็อคเกอร์บิ้วอินชาย-หญิงเพิ่มเติม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 50/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องปั่นย่อยเนื้อเยื่อมดลูกผ่านทางหน้าท้อง และอุปกรณ์จัดทำผ่าตัดแบบ Stir - up lithotomy จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 49/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์สำหรับทำรากฟันเทียมและสามารถทำ case ผ่าฟันคุด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 48/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโต๊ะตรวจ หู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/62
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 47/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสารภายในบริเวณพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ร้านค้า
04/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 46/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงเอออร์ด้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 45/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 5,000 เลนส์ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 44/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ เครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงเอออร์ด้า จำนวน 1 เครื่อง
01/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 43/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก (MDB) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 41/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง จำนวน 1 เครื่อง
01/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 40/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยฟอร์มัลดิไฮด์ 2% จำนวน 1 เครื่อง
01/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 39/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนงานวิสัญญี ชั้นที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/02/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 38/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงชุดผลิตอากาศอัดทางการแพทย์สำหรับเครื่องมือแพทย์และระบบทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 37/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องระบบน้ำไตเทียม จำนวน 1 งาน
30/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 35/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยการฉีดสีพร้อมชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
30/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 34/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเขียว จำนวน 1 เครื่อง
30/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 33/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเดินท่อน้ำเสียและงานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพผสมการบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/01/62
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 5,000 เลนส์ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/01/62
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนงานวิสัญญี ชั้นที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 31/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงชุดผลิตอากาศอัดทางการแพทย์สำหรับเครื่องมือแพทย์และระบบทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน
28/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 30/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ จำนวน 1 ชุด
28/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 29/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับเปิดศูนย์ทันตกรรมบ้านแพ้วพรีเมี่ยม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 28/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนงานวิสัญญี ชั้นที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จำนวน 1 งาน
25/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 27/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Switch สำหรับห้อง Server Backup อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 25/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ย จำนวนประมาณ 216,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 24/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ งานเดินท่อน้ำเสียและงานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพผสมการบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศ จำนวน 1 งาน
22/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 23/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวกันตก ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี สมเด็จพระเทพฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 22/2562 เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังออกซิเจนพร้อมบรรจุเนื้อก๊าซ ขนาดท่อ 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 24 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 20/2562 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
21/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 19/2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
18/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 26/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ เลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 5,000 เลนส์ ระยะเวลา 12 เดือน
16/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 16/2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเดินท่อน้ำเสียเชื่อมบรรจบเข้าถังบำบัดน้ำเสีย และการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพผสมการบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน (รอบที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 13/2562 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
11/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 14/2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเดินท่อน้ำเสียเชื่อมบรรจบเข้าถังบำบัดน้ำเสีย และการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพผสมการบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 11/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัด ปริมาณ โดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ย จำนวนประมาณ 261,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 12/2562 เรื่อง ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสารภายในบริเวณพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ร้านค้า
09/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 9/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตา ด้วยการฉีดสี Flurescein และ ICG ด้วยระบบเลเซอร์สแกน พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน 1 ชุด
09/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 8/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ ซื้อชุดเครื่องปั่นย่อยเนื้อเยื่อมดลูกผ่านทางหน้าท้อง และอุปกรณ์จัดท่าผ่าตัดแบบ Stir - up lithotomy จำนวน 1 ชุด
09/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 7/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงชุดผลิตอากาศอัดทางการแพทย์สำหรับเครื่องมือแพทย์และระบบทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน
09/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดจอวินิจฉัยภาพทางรังสีวิทยา สำหรับรังสีแพทย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 5/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด ชนิดวิเคราะห์ผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 4/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องยาง ที่ชั้น 3 อาคารการแพทย์ 4 ชั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาหลักห้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 3/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสารของอาคารสมเด็จย่า 2 พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/01/62
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ย จำนวนประมาณ 216,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ