แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

Doctor

นพ.ปรีดี คิวตระกูล
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

Doctor

นพ.พาณิน อนิลบล
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

Doctor

นพ.นราธร คงศักดิ์ไพศาล
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

Doctor

นพ.ชาญทอง บุษยวิไลมาศ
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์


Doctor

นพ.ธนภัทร เกิดโถ
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์