ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

31/05/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือศัลยกรรมประสาทสำหรับยึดกะโหลกศีรษะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27/05/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อผ้าห่มขนหนูและผ้าขนหนู จำนวน 2 รายการ

13/05/59
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงถนนพื้นผิวถนนทางเข้า-ออก จำนวน 1 งาน

13/05/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเก้าอี้แถว จำนวน 3 รายการ

04/05/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือศัลยกรรมประสาทสำหรับยึดกะโหลกศีรษะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

03/05/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อSAN Storage สำหรับรองรับการจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 รายการ

27/04/59
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือศัลยกรรมประสาทสำหรับยึดกระโหลกศีรษะ จำนวน 1 ชุด|ร่างเอกสาร|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

26/04/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องรีดผ้าแบบเป่าหุ่น จำนวน 1 รายการ

04/04/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ

17/03/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16/03/59
ประกาศ เรื่อง จ้างซ่อมแซมวอลเปเปอร์ จำนวน 1 งาน

03/03/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 2 เครื่อง เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด จำนวน 2 เครื่อง

26/02/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ|บัญชีแสดงรายการการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร | กำหนดงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง | แบบตกแต่งภายใน | โครงการประกวดราคา

26/02/59
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศ VARIABLE REFRIGERANT VOLUME จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25/02/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศ VARIABLE REFRIGERANT VOLUME จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)|เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

25/02/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล (SAP BUSINESS ONE) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | โครงการประกวดราคา

24/02/59
ประกาศ เรื่อง พัฒนาระบบ EMR Soft จำนวน 1 ระบบ

24/02/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันเฉพาะซี่ จำนวน 1 เครื่อง

16/02/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณจำนวน 1 งาน โดยมีจำนวนน้ำหนักขยะเฉลี่ยประมาณ 150,000 กิโลกรัม/ปี ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | โครงการประกวดราคา

09/02/59
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนสลิงลิฟต์อาคารสมเด็จย่า 2 จำนวน 2 ตัว

08/02/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อระบบบริหารจัดการ INTERNET จำนวน 1 เครื่อง

03/02/59
ประกาศ เรื่อง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล (SAP BUSINESS ONE) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)|เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

01/02/59
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงพยาบาล (SAP Business one) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน้า  1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |

บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ