ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

28/05/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ | โครงการประกวดราคา

25/05/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 9 คัน ระยะเวลา 5 ปี |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ |ราคากลาง |บันทึกข้อความ|โครงการประกวดราคา

25/05/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 2 รายการ

25/05/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ

18/05/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกระบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด

18/05/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกระบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด

18/05/58
ร่าง TOR เรื่อง การเช่ารถยนต์ จำนวน 9 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

11/05/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 2 รายการ |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ |ราคากลาง|บันทึกข้อความ|โครงการประกวดราคา

07/05/58
ยกเลิกประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง

07/05/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อผ้าห่ม จำนวน 750 ผืน

30/04/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกระบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ | โครงการประกวดราคา

27/04/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา(Syring Pump) จำนวน 10 เครื่อง|ราคากลาง

27/04/58
ประกาศ เรื่อง เปิดประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุด

27/04/58
ร่าง TOR เรื่อง การจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

23/04/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีดยา (Syring Pump) จำนวน 10 เครื่อง

21/04/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

21/04/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดMini Air Drill สำหรับใช้ในการผ่าตัดกระดูกนิ้วมือและกระดูกที่มีขนาดเล็กจำนวน 1 ชุด

20/04/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเดินระบบท่อน้ำประปา จำนวน 1 งาน

16/04/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ(INFUSION PUMP) จำนวน 20 เครื่อง

16/04/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ(INFUSION PUMP) จำนวน 20 เครื่อง

09/04/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน 10 เครื่อง|เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

31/03/58
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดเช่ารถยนต์ จำนวน 9 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

31/03/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาโรคทางจอประสาทตา จำนวน 1 ชุด

31/03/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อกระจกร่วมกับต้อหินมุมปิด จำนวน 1 ชุด

27/03/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาโรคทางจอประสาทตา จำนวน 1 ชุด

27/03/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อกระจกร่วมกับต้อหินมุมปิด จำนวน 1 ชุด

24/03/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 20 เครื่อง|เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

24/03/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างตัดผ้า จำนวน 7 รายการ

24/03/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อซื้อรถเข็นขยะติดเชื้อ จำนวน 4 คัน

23/04/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีดยา (Syring Pump) จำนวน 10 เครื่อง

13/03/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องยิงแสงเลเซอร์ สำหรับรักษาโรคทางจอประสาทตา จำนวน 1 ชุด |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

13/03/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อกระจกร่วมกับต้อหินมุมปิด จำนวน 1 ชุด |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

12/03/58
ประกาศ เรื่อง ซ่อมระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน

05/03/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 9 คัน ระยะเวลา 5 ปี|เอกสารประกวดราคาซื้อ |รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

05/03/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้ แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 10,000 ชุด

06/03/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบไม่ต้องขยายม่านตาพร้อมโต๊ะวาง จำนวน 1 ชุด

03/03/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อชุดแพทย์ผ่าตัด จำนวน 4 รายการ

03/03/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร จำนวน 1 ชุด

26/02/58
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางช้างสี จำนวน 1 งาน

26/02/58
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางช้างสี จำนวน 1 งาน

25/02/58
ร่าง TOR การเช่ารถยนต์ จำนวน 9 คัน |เอกสารประกวดราคาซื้อ |รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

23/02/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด

23/02/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด

23/02/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด

23/02/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด

13/02/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส จำนวน 1 ชุด

12/02/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อถังเก็บน้ำบนดิน PE จำนวน 4 ใบ

11/02/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ล้างไตเจริญกรุง จำนวน 1 งาน

11/02/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง

10/02/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ กำหนดระยะเวลา 12 เดือน 2 รายการ |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

10/02/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป จำนวน 1 เตียง

10/02/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป จำนวน 1 เตียง

05/02/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจหลังโพรงจมูก จำนวน 1 ชุด

05/02/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถเข็นบุลวดตาข่าย จำนวน 10 คัน โครงใส่ผ้าเปื้อน 10 คัน

04/02/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดีงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์จำนวน 3 ชุด|เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

04/02/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์

02/02/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้ แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 10,000 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์|เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ |ราคากลาง |บันทึกข้อความ |โครงการประกวดราคา


หน้า  1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |

บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ