แผนกสุขภาพใจนายแพทย์ชัยวัฒน์  พานทอง

ตำแหน่งแพทย์ : จิตแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น


นายแพทย์จิรัฏฐ์ธาร์  ลุยศิริโรจนกุล

ตำแหน่งแพทย์ : จิตแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์


นายแพทย์กัมพล เพชรรัชตะชาติ

ตำแหน่งแพทย์ : จิตแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์ทีมแพทย์ของเรา