แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นายแพทย์ปรีดี คิวตระกูล

ตำแหน่งแพทย์ : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, เฉพาะทางด้านผ่าตัดกระดูกสันหลังและกระดูกคอนายแพทย์พาณิน อนิลบล

ตำแหน่งแพทย์ : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์


นายแพทย์นราธร คงศักดิ์ไพศาล

ตำแหน่งแพทย์ : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์


นายแพทย์ชาญทอง บุษยวิไลมาศ

ตำแหน่งแพทย์ : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทีมแพทย์ของเรา