ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

25/09/58
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บเงินค่าบริการอาคารจอดรถ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

25/09/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งตู้ MDB และงานเชื่อมบรรจบสายเมนไฟฟ้าเข้าหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา| ราคากลาง| โครงการประกวดราคา

25/09/58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัดระดับแก๊ส สารอิเล็กโตรไลท์ และเมตาโบไลท์ในของเลือด จำนวนประมาณ ๓,๖๐๐ test โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23/09/58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23/09/58
ประกาศ เรื่อง ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช่ร่วมกับมอเตอร์ตัดเจาะกระดูกระบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด

22/09/58
ประกาศ เรื่อง การประมูลขยะรีไซเคิลและเศษอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2557

14/09/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บเงินค่าบริการอาคารจอดรถ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา|รายละเอียดและคุณลักษณะ| ราคากลาง | โครงการประกวดราคา

11/09/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัดระดับแก๊ส สารอิเล็กไตรไลท์และเมตาโบไลท์ในของเลือด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา|รายละเอียดและคุณลักษณะ| ราคากลาง | โครงการประกวดราคา

08/09/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ยูนิต

08/09/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ยูนิต

07/09/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) | ราคากลาง | รายละเอียดและคุณลักษณะ|เอกสารประกวดราคา|โครงการประกวดราคา

02/09/58
ประกาศ เรื่อง เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 3 ชุด

01/09/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อชุดติดตามและบันทึกผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด 24 ชม. แบบพกพา (Holter) จำนวน 1 เครื่อง

01/09/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อง

31/08/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อชุดติดตามและบันทึกผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด 24 ชม. แบบพกพา (Holter) จำนวน 1 เครื่อง

31/08/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อง

20/08/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (CAVI) จำนวน 1 เครื่อง

19/08/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อตู้เก็บกล้องส่องตรวจ จำนวน 1 ชุด

19/08/58
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงผิวถนนทางเข้าออก จำนวน 1 งาน

18/08/58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (CAVI) จำนวน 1 เครื่อง

17/08/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (CAVI) จำนวน 1 เครื่อง

17/08/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อง | ราคากลาง | รายละเอียด|เอกสารสอบราคา|เอกสารสอบราคา

17/08/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดติดตามและบันทึกผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 24 ชั่วโมง แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง | ราคากลาง | รายละเอียด|เอกสารสอบราคา |โครงการประกวดราคา

17/08/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ยูนิต | ราคากลาง | รายละเอียด|เอกสารสอบราคา |โครงการประกวดราคา

14/08/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 5 ปี

14/08/58
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนเมมเบรนยูฟ่า จำนวน 2 ลูก

11/08/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อรถเข็นเปลหาม จำนวน 10 คัน

11/08/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำสำหรับกรอฟัน จำนวน 1 เครื่อง

11/08/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ Fractional CO2 จำนวน 1 เครื่อง

10/08/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ Fractional CO2 จำนวน 1 เครื่อง

03/08/58
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงผิวถนนทางเข้าออก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาเกษตรพัฒนา จำนวน 1 งาน

03/08/58
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ยูนิต

29/07/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพขณะผ่าตัดพร้อมชุดวัดก๊าซ CO2 จำนวน 1 เครื่อง

29/07/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเจาะและตัดกะโหลกชนิดความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด

28/07/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 ชุด

28/07/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อถังน้ำร้อนระบบแรงดันในตัว จำนวน 2 ถัง

28/07/58
ประกาศ เรื่อง ผ้าปูเตียง จำนวน 800 ผืน ปลอกหมอน จำนวน 800 ปลอก

28/07/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อชุดและเครื่องนอนผู้ป่วย จำนวน 7 รายการ

28/07/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องชงกาแฟพร้อมเครื่องบดเมล็ดกาแฟ 2 หัวชง จำนวน 1 ชุด

23/07/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพขณะผ่าตัดพร้อมชุดวัดก๊าซ CO2 จำนวน 1 เครื่อง

23/07/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเจาะและตัดกะโหลกชนิดความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด

23/07/58
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องให้บริการทางการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน

21/07/58
ประกาศ เรื่อง โปรแกรมสำเร็จรูป จำนวน 1 ระบบ

21/07/58
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมแผนกซักฟอก จำนวน 1 งาน

20/07/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ Fractional CO2 จำนวน 1 เครื่อง |ราคากลาง|รายละเอียดและคุณลักษณะ|เอกสารสอบราคา|โครงการประกวดราคา

20/07/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (CAVI) จำนวน 1 เครื่อง |ราคากลาง|รายละเอียดและคุณลักษณะ|เอกสารสอบราคา|โครงการประกวดราคา

20/07/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 5 ปี |ราคากลาง|รายละเอียดและคุณลักษณะ|เอกสารประกวดราคา

14/07/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ยูนิต |ราคากลาง|เอกสารสอบราคา|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

09/07/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาติดตั้งระบบปรับอากาศ เป็นระบบ VRV จำนวน 1 ระบบ

09/07/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเก้าปรับนอน จำนวน 10 ตัว

08/07/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพขณะผ่าตัดพร้อมชุดวัดก๊าซ CO2 จำนวน 1 เครื่อง |ราคากลาง|เอกสารสอบราคา|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ|โครงการประกวดราคา

08/07/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเจาะและตัดกระโหลกชนิดความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด |เอกสารสอบราคา|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

06/07/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด

03/07/58
ยกเลิกประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแข็ง (CAVI) จำนวน 1

03/07/58
ยกเลิกประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ Fractional CO2 จำนวน 1 เครื่อง

29/06/58
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องล้างไต จำนวน 1 งาน

29/06/58
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงทางเดิน จำนวน 1 งาน

23/06/58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง

23/06/58
ประกาศ เรื่อง จ้างตัดผ้าผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ

23/06/58
ประกาศ เรื่อง จ้างตัดผ้าประกอบหัตถการ จำนวน 2 รายการ

23/06/58
ประกาศ เรื่อง จ้างตัดผ้าประกอบหัตถการ จำนวน 3 รายการ

23/06/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 ชุด

23/06/58
ประกาศ เรื่อง จ้างทำเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 5 รายการ

17/06/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ Fractional CO2 จำนวน 1 เครื่อง |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

17/06/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (CAVI) จำนวน 1 เครื่อง |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

15/06/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 9 คัน ระยะเวลา 5 ปี

11/06/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง

11/06/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อหัวตรวจสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 ชุด

10/06/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ|ราคากลาง|บันทึกข้อความ|โครงการประกวดราคา

09/06/58
ประกาศ เรื่อง จ้างสร้างหลังคาและรางน้ำฝน จำนวน 1 งาน

05/06/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

04/06/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเก้าอี้แถว 4 พนักพิง จำนวน 15 แถว

04/06/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อกรอบแว่นตา จำนวน 1,000 อัน

03/06/58
ประกาศ เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการรักษาพยาบาล โดยวิธีพิเศษ|ตารางแสดงวงเงิน|เงื่อนไข

03/06/58
ร่าง TOR เรื่อง ซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดวิดีทัศน์ |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ


หน้า  1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |

บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ