รายละเอียดทั้งหมด

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 2016
"วางใจในมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ"
ปีใหม่..ชีวิตใหม่
คุณวิยะดาได้บรรยายความรู้สึกดีๆที่มีต่อโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ทำให้ปีใหม่ของครอบครัวของคุณวิยะดากลายเป็นปีที่มีแต่ความสุขและรอยยิ้ม

รายละเอียดทั้งหมด

  • ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

11/10/60
คุณสมบัติผู้ประกวดราคาเช่ารถตูู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ใช้หลังคาสูงจำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค(e-bidding)
11/10/60
ประกวดราคาเช่ารถตูู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ใช้หลังคาสูงจำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค(e-bidding)
11/10/60
รายละเอียดของรถยนต์ที่ต้องการเช่า รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ใช้หลังคาสูง จำนวน 6 คัน
10/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ยูนิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อ ด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัตโนมัติจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ C-Arm Fluoroscopy จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล 19 แห่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดมือถือ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จ้างเก็บขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 19 แห่ง จำนวน 1 งาน
20/09/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จัดซื้อเครื่องมือสําหรับศูนย์ความงาม จํานวน 2 รายการ
20/09/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ ผลอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง
20/09/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : ซ่อมเครื่องเอกซเรย์ C- Arm Fluoroscopy จํานวน 1 งาน
19/09/60
ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวนหนึ่งเครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/09/60
รายละเอียดคุณลักษณะเฉาะเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร ชนิด 2 ประตู
19/09/60
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2560
14/09/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอสำหรับติดตั้งเป็น VDO Wall สำหรับใช้ในการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


    ข่าวรับสมัครงาน

28/08/60
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรม “โครงการอบรมผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2561”  
08/08/60
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร เปิดรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ และผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ (ด่วน)
18/07/60
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร เปิดรับสมัครงาน (ด่วน)
29/03/60
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
29/03/60
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม “โครงการอบรมผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2560”
07/03/60
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรม “โครงการอบรมผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2560”
| ดาวน์โหลดใบสมัครงาน |  

    คำสั่ง / ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

27/02/60
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม  
27/02/60
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เรื่อง นโยบายความโปร่งใส่และตรวจสอบได้ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น