นายแพทย์สุรพงษ์  บุญประเสริฐ
Surapong Boonprasert, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : ศัลยแพทย์ (Surgeon)

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Specialization : General Surgery


นายแพทย์วรวุฒิ  พิทยศิริ
Worawut Pittayasiri, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : ศัลยแพทย์ (Surgeon)

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Specialization : General Surgeryนายแพทย์พันดา  เอี่ยมไตรรัตน์
Panda Eiamtrairat, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : ศัลยแพทย์ (Surgeon)

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Specialization : General Surgeryนายแพทย์ชัชวาล  อุดมโภชน์
Chatchawal Udompoch, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : ศัลยแพทย์ (Surgeon)

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
Specialization : Reconstructive Suregery