แพทย์หญิงนุจรี  เมศร์จันทร์ฉาย
Nujaree Metjanchai, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : แพทย์หู คอ จมูก (Ear, Nose, Throat Surgeon)

ความชำนาญพิเศษ : โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

Specialization : Otolaryngology


แพทย์หญิงวิภารัตน์ มาภักดี
Wiparat Mapakdee, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : แพทย์หู คอ จมูก (Ear, Nose, Throat Surgeon)

ความชำนาญพิเศษ : โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

Specialization : Otolaryngology