แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นายแพทย์ชัช  นครชัย

ตำแหน่งแพทย์ : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นายแพทย์จิณพล ทองหนูเกตุ

ตำแหน่งแพทย์ : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, เวชศาสตร์การกีฬาและผ่าตัดข้อเข่าด้วยกล้อง
นายแพทย์ปรีดี คิวตระกูล

ตำแหน่งแพทย์ : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, เฉพาะทางด้านผ่าตัดกระดูกสันหลังและกระดูกคอทีมแพทย์ของเรา