บริการด้านการแพทย์ ศูนย์ทันตกรรม BDEX Package ตรวจสุขภาพ บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ใส่ใจสุขภาพ


เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือโทรนัดหมายการตรวจรักษาได้ที่ โทร.02-143-8778 ในวันและเวลาราชการ