แผนกจักษุแพทย์หญิงวิมลทิพย์  ลยานันท์

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยาเด็กและตาเข


แพทย์หญิงดวงรัตน์ นิรุตติศาสน์

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ


แพทย์หญิงอรวดี  ธงอินเนตร

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา


แพทย์หญิงเป็นหนึ่ง  ธงทอง

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา


นายแพทย์ณัฐเดช รัตนอร่าม

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา


แพทย์หญิงศศิวรินทร์ หลวงพิทักษ์ชุมพล

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา

หน้า 1 | 2 |
ทีมแพทย์ของเรา