ศูนย์จักษุและต้อกระจกแพทย์หญิงวิมลทิพย์  ลยานันท์

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยาเด็ก และโรคกล้ามเนื้อตา


แพทย์หญิงพรรณสมร  ชำนาญกิจ

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ


แพทย์หญิงดวงรัตน์ นิรุตติศาสน์

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ


แพทย์หญิงบุญสิริ หันจางสิทธิ์

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านม่านตาอักเสบและภูมิคุ้มกันวิทยา


แพทย์หญิงชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา


นายแพทย์อัครวิชญ์ เอี่ยมสำอางค์

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา


แพทย์หญิงปวิมล ฉัตรชุติมากร

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา


นายแพทย์ณัฐเดช รัตนอร่าม

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา


นายแพทย์พิชชาทร จิตต์นิลวงศ์

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา

หน้า 1 | 2 |
ทีมแพทย์ของเรา