แผนกทันตกรรมทันตแพทย์หญิงจิรายุ  วิเวกเมธากร

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมประดิษฐ์


ทันตแพทย์สิเรศ  รพีพัฒนา

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากทันตแพทย์ธนสิทธิ์  เอกอำนวย

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล


ทันตแพทย์หญิงศศิภา  ศรีงามพร้อม

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมประดิษฐ์


ทันตแพทย์หญิงธนัญญา พูนภักดี

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป

หน้า 1 | 2 | 3 |
ทีมแพทย์ของเรา