แผนกแผนจีนพจ.อิงรภัสร์  ฉัตรสิริภูวัชร์

ตำแหน่งแพทย์ : แพทย์แผนจีน

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขาการแพทย์แผนจีน (พจ.บ.) (CM.D.) หลักสูตรร่วม 2 สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ประวัติการทำงาน :
  • โรงพยาบาลซื่อจงอี มณฑลเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
  • โรงพยาบาลคุนซาน มณฑลเจียงซู ประเทศจีน
  • โรงพยาบาลหัวเฉียว (คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน) กรุงเทพฯ
  • โรงพยาบาลเทียนฟ้า มูลนิธิ กรุงเทพฯ
  • ปัจจุบัน แพทย์แผนจีน ประจำโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร


  • ทีมแพทย์ของเรา