แผนกจักษุแพทย์หญิงพรรณสมร  ชำนาญกิจ
Pansamorn Chamnankit, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์ (Ophthalmologist)

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
Specialization : Ophthalmology


แพทย์หญิงชุติวรรณ  อมรรัตนพันธ์
Chutiwan Amornrattanapan, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์ (Ophthalmologist)

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา
Specialization : Ophthalmologist and Specialist in Retina


แพทย์หญิงยุวพร  ตั้งสีฟ้า
Yuwaporn Tangseefa, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์ (Ophthalmologist)

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
Specialization : Ophthalmology


แพทย์หญิงวิมลทิพย์  ลยานันท์
Wimonthip Layanant, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์ (Ophthalmologist)

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยาเด็กและตาเข
Specialization : Pediatric Ophthalmology and Strabismus


แพทย์หญิงอรวดี  ธงอินเนตร
Onwadee Thonginnet, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์ (Ophthalmologist)

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
Specialization : Ophthalmology


นายแพทย์เตชะวิชถ์  ลิขิตกรณ์
Techawit Likitkorn, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์ (Ophthalmologist)

ความชำนาญพิเศษ : ประสาทจักษุวิทยา
Specialization : Neuro-Ophthalmology


แพทย์หญิงบุญสิริ  หันจางสิทธิ์
Boonsiri Hanjangsit, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์ (Ophthalmologist)

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
Specialization : Ophthalmology


แพทย์หญิงเป็นหนึ่ง  ธงทอง
Pennueng Tongthong, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์ (Ophthalmologist)

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
Specialization : Ophthalmology


นายแพทย์ณัฐเดช รัตนอร่าม
Natthadetch Rattanaaram, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์ (Ophthalmologist)

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
Specialization : Ophthalmology


แพทย์หญิงศศิวรินทร์ หลวงพิทักษ์ชุมพล
Sasiwarin Laungpitakchoompol, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์ (Ophthalmologist)

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
Specialization : Ophthalmology


แพทย์หญิงดวงรัตน์ นิรุตติศาสน์
Daungrat Niroottisat, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์ (Ophthalmologist)

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ
Specialization : Ophthalmology

หน้า 1 | 2 |
ทีมแพทย์ของเรา