แผนกทันตกรรมทันตแพทย์หญิงจิรายุ  วิเวกเมธากร
Morakot Ong-artwanich, D.D.S.

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์ (Dentist)

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมประดิษฐ์
Specialization : Prosthodontics


ทันตแพทย์สิเรศ  รพีพัฒนา
Sires Rapeepattana, D.D.S.

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์ (Dentist)

ความชำนาญพิเศษ : วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
Specialization : Oral Health Sciences


ทันตแพทย์ธนสิทธิ์  เอกอำนวย
Thanasit Eak-amnuay, D.D.S.

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์ (Dentist)

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
Specialization : Oral and Maxillofacial Surgery


ทันตแพทย์หญิงศศิภา  ศรีงามพร้อม
Sasipa Sri-ngamprom, D.D.S.

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์ (Dentist)

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมประดิษฐ์
Specialization : Prosthodontics


ทันตแพทย์วีลาภ  ครองลาภเจริญ
Weelarp Khronglarpcharoen, D.D.S.

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์ (Dentist)

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป
Specialization : General Dentistry


ทันตแพทย์หญิงธนัญญา พูนภักดี
Thananya Poonpakdee, D.D.S.

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์ (Dentist)

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป
Specialization : General Dentistry


ทันตแพทย์หญิงนันท์พิพัฒน์ มีศรีสุข
Nanpiphat Meesrisook, D.D.S.

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์ (Dentist)

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป
Specialization : General Dentistry

หน้า 1 | 2 | 3 |
ทีมแพทย์ของเรา