รายนามผู้บริจาค


  คุณมนตรี มงคลสวัสดิ์

บริจาคเงินสดจำนวน 100,000 บาท

บริจาคเพื่อสมทบทุนผู้ป่วยยากไร้

เมื่อวันที่ 03-10-2556  คุณทองอยู่ เพ็งบุญชูและครอบครัว

บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ 1.เตียงผู้ป่วย 2.ที่นอนลม

3.เครื่องดูดเสมหะ 4.รถเข็นนั่ง 5.เสาน้ำ

เมื่อวันที่ 02-10-2556  คุณจินตนา เนียมประดิษฐ์

บริจาคเงินสดจำนวน 100,000 บาท

เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

เมื่อวันที่ 27-09-2556  คุณแม่จวง วิเศษเจริญ

บริจาคเงินสดจำนวน 50,000 บาท

ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนกองทุนจัดซื้อรสบัส
วัดสายตาเด็กเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 24-09-2556  คุณจารุ(เจตนเสน) ยุระยง

บริจาคเงินสดจำนวน 10,000 บาท

ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนกองทุนจัดซื้อรสบัส
วัดสายตาเด็กเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 11-09-2556  พระวิโรจน์ เผ่าสุวรรณ(จนทสาโร)

ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

เมื่อวันที่ 10-09-2556  คุณพ่อเสี้ยวจือ คุณแม่เอี้ยงจู แซ่เซียว
และครอบครัวสิริแสงสว่าง

บริจาคเงินสดจำนวน 100,000 บาท

เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

เมื่อวันที่ 10-09-2556  มูลนิธิ ปาลิต – ลัดดา
(องค์กรสาธารณะประโยชน์)

บริจาคเงินสดจำนวน 100,000 บาท

ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนกองทุนจัดซื้อรสบัสวัดสายตาเด็กเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 04-09-2556  คุณแม่เจริญ ปู่สี

บริจาคเงินสดจำนวน 10,000 บาท

เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์

เมื่อวันที่ 03-09-2556


หน้า |  1 |  2 | 
บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ